Al 95 bijdragen

Geef je bijdrage!

Al 281 stemmen

Bekijk alle ideeën
Overzicht ingediende ideeën

Er werden maar liefst 80 concrete voorstellen ingediend voor de burgerbegroting, bedankt! Na een grondige screening weerhielden we meer dan 50 voorstellen voor de volgende ronde.

Wijkraad Neder-over-Heembeek en Mutsaard

Samen bouwen we aan de toekomst van de wijk